Óstöðvanir í topp tilfinningalegu ástandi

Námskeiðið fjallar um mátt tilfinninga, áhrif þeirra á upplifanir okkar, ákvarðanir og athafnir og þar með áhrif þeirra á hamingju og velgengi. Við lærum að kynda upp okkar sterkustu tilfinningar og lærum aðferðir til að taka stjórn á þessu mikla afli svo það vinni hratt og örugglega með okkur, í stað þess að hafa tilviljanakennd áhrif á líf okkar með ýmist jákvæðum eða neikvæðum afleiðingum.

Markmið:
Hugmyndafræðin og aðferðirnar sem kynntar eru á námskeiðinu miða að því að byggja upp færni í að kveikja á tilfinningum sem stórauka aðgengi heilans að þeim innri auðlindum sem við búum raunverulega nú þegar yfir en höfum ekki alltaf gott aðgengi að. Þessar auðlyndir má flokka í 1) upplýsingar 2) hæfileika 3) skapandi hugsun. Á sama tíma er framsetning námskeiðisins þannig úr garði gerð að hún kveiki sterka innri löngun til að taka ábyrð á líðan sinni.
Með því að nota aðferðirnar getum við stórbætt daglega líðan, sjálfsöryggi og trú á eigin getu, bætt gæði ákvarðanna og athafna. Áhrifin gera vart við sig strax og nýtast á hvaða sviði lífsins sem er en það magnaða er að með daglegri ástundun getur lífið tekið algjörum stakkaskiptum til betri vegar.
Námskeiðið er einstaklega öflug leið fyrir hópa til að bæta samskipti, stemningu, innprenta uppbyggileg viðhorf, auka samvinnu og byggja þannig upp sterkari liðsheild. Hvers vegna virkar það svo vel þegar kemur að liðsuppbyggingu? Í fyrsta lagi er það vegna þess að þegar hver einstaklingur innan hópsins er í sterkri vellíðan þá getur viðkomandi raunverulega sinnt sínu hlutverki eins vel og honum er unnt. Í annan stað er það vegna þess að eftir námskeiðið liggur ljóst fyrir hve mikil áhrif tilfinningaástand hvers og eins hefur á heildina á uppbyggilegan eða óuppbyggilegan hátt. Hópur sem samanstendur af fólki sem vill taka ábyrgð á eigin líðan og kann aðferðir til að gera slíkt er hópur þar sem framfarir, vöxtur og ánægja fær þrifist.

Hvernig fer námskeiðið fram?
Óstöðvandi í topp tilfinningalegu ástandi er í boði í tveim útgáfum. Þriggja klukkustunda námskeiði eða í formi eins til eins og hálfrar klukkustundar ofurpepp-fyrirlesturs. Ég mæli algjörlega með 3 klst. útgáfunni vegna þess að þar förum við mun betur á dýptina, upplifunin er miklu sterkari og áhrifin standa betur með hópnum því tímaramminn margfaldar áhrifin á innri áhugahvöt hópsins. Þessari útgáfu fylgir einnig fimm daga áskorun sem er ekki innifalin í styttri útgáfunni. Á þeim fjórum árum sem ég hef haldið námskeið og fyrirlestra hef ég séð mikinn mun á hópum sem velja 3 klst. leiðina og þeim sem velja þá styttri.
Óháð tímaramma þá ráða virk þátttaka, húmor, gleði og dúndur orka ríkjum. Námskeiðinu er skipt er upp í þrjá hluta: #1 þekking, #2 upplifun, #3 þjálfun. Framsetningin er einstaklega lífleg og miðar að því að námskeiðið verði SKEMMTILEGT um leið og það er sprengfullt af mögnuðum fróðleik.
Á þriggjatíma námkeiðinu er ein stutt pása um miðbik námskeiðisins og að því loknu tekur við fimm daga áskorun þar sem þátttakendur fá senda skemmtilega tölvupósta daglega með upprifjun á lykilatriðum og laufléttum verkefnum sem auðvelt er að tvinna inn í daglegt líf. Námskeiðið er uppfullt af húmor og gleði.
Styttri útgáfa námskeiðisins fer fram í einni sleitulausri og ofurpeppandi atrennu. Þar skyggnumst við inn í hugmyndafræðina, snertum á lykilatriðum, leikum okkur með aðferðirnar á húmorískan hátt og fáum í hendur einfaldar leiðir til að gíra okkur í topp tilfinningalegt ástand hvar og hvenær sem er.

Tungumál:
Fyrirlesturinn er í boði á Íslensku og Ensku.